Terma & Syarat Program Affiliate

Program gabungan Grace Cat adalah percuma dan membolehkan ahli memperoleh pendapatan dengan meletakkan pautan atau pautan ahli gabungan mereka di tapak web atau media sosial mereka contohnya Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn dan lain-lain untuk mengiklankan produk Grace Cat. Sebarang jualan yang dibuat oleh pelanggan yang telah mengklik pada pautan ahli gabungan akan memperoleh komisen ahli gabungan (ahli Affiliate tidak boleh menggunakan kod penjejakan ahli gabungan untuk tujuan mereka sendiri). 

,Menyertai Program

Dengan mengisi borang pendaftaran, dan selepas penerimaan, anda akan menjadi ahli gabungan dan terikat dengan syarat perjanjian ini. Penyertaan anda dalam program ini adalah semata-mata untuk tujuan ini: untuk mengiklankan laman web kami secara sah untuk menerima komisen ke atas produk yang dibeli oleh individu yang dirujuk anda.

Pendaftaran Akaun & Syarat

Anda mesti memberikan nama penuh anda yang sah, alamat e-mel yang sah dan sebarang maklumat lain yang diminta untuk melengkapkan proses pendaftaran untuk akaun Affiliate (“akaun”).

Anda mesti berumur 18 tahun ke atas untuk menyertai Program ini.

Setiap akaun adalah untuk digunakan oleh sama ada satu entiti sah (contohnya syarikat atau perkongsian) atau pengguna individu. Kami tidak membenarkan anda berkongsi nama pengguna dan kata laluan anda dengan mana-mana orang lain mahupun dengan berbilang pengguna pada rangkaian. Tanggungjawab untuk keselamatan mana-mana nama pengguna dan kata laluan yang dikeluarkan (termasuk mana-mana Orang Jemputan) terletak pada anda.

Tanggungjawab Affiliate

Difahamkan bahawa anda akan memperkenalkan produk dan perkhidmatan Grace Cat kepada pelanggan semasa dan bakal pelanggan anda dan akan mematuhi semua undang-undang serta undang-undang yang mentadbir pemasaran e-mel dan undang-undang anti-spam. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembangunan, operasi dan penyelenggaraan tapak anda dan untuk semua bahan yang muncul di tapak anda. Grace Cat berhak untuk menerima atau menolak mana-mana bakal pelanggan dan akan membayar anda komisen bagi setiap pelanggan yang dirujuk menggunakan pautan ahli gabungan anda mengikut jadual pembayaran yang ditetapkan. Sama ada anda atau Grace Cat boleh menamatkan perhubungan Affiliate pada bila-bila masa. Anda hanya layak mendapat bayaran Affiliate sepanjang masa anda sebagai Affiliate yang diluluskan. 

Pautan Affiliate

Anda boleh menggunakan pautan grafik dan teks di tapak web anda dan dalam e-mel. Tapak ini juga boleh diiklankan "luar talian" dalam iklan sulit, majalah dan akhbar. Anda boleh menggunakan grafik dan teks yang kami berikan kepada anda, atau anda boleh mencipta sendiri asalkan ia difikirkan sesuai mengikut dasar ini.

Penjejakan Affiliate

Apabila pelayar web mengklik melalui pautan ahli gabungan anda, kuki ditetapkan dalam penyemak imbas mereka yang mengandungi nama pengguna ahli gabungan anda. Selain itu, alamat IP mereka dijejaki dalam pangkalan data bersama-sama dengan nama ahli gabungan anda. Apabila orang ini memutuskan untuk membeli produk, skrip akan mencari kuki ini dan/atau cuba memadankan alamat IP mereka untuk mengenal pasti ahli gabungan yang akan diberikan komisen. Pelawat yang dihantar melalui pautan ahli gabungan anda boleh membuat pembelian kemudian dan komisen masih akan diberikan jika kuki itu terdapat dalam penyemak imbas mereka dan/atau mereka menggunakan alamat IP yang sama seperti yang dilog dalam pangkalan data.

Penjejakan Pautan / Kuki: 14 Hari

Ringkasan aktiviti jualan dan penyata komisen tersedia untuk Affiliate dengan log masuk ke akaun Affiliate mereka.

Ahli Affiliate tidak dibenarkan menggunakan pautan gabungan mereka untuk menuntut komisen.

Suruhanjaya

Kadar komisen standard pada masa ini 8% tertakluk kepada budi bicara Grace Cat, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Komisen dikira daripada nilai bakul beli-belah bersih sepadan dengan amaun yang Pelanggan bayar untuk produk ditolak yuran penghantaran, yang dicaj secara berasingan ("Nilai Shopping Bersih").

Pembayaran kepada Affiliate bersamaan dengan Nilai Shopping Bersih didarab dengan kadar komisen yang dikenakan pada produk.

Struktur komisen tertakluk kepada perubahan mengikut budi bicara kami.

Bayaran pelanggan dipulangkan atau bayaran dicaj balik disebabkan penipuan kad kredit tidak layak untuk komisen. Kami mungkin menangguhkan pengkreditan komisen tertakluk kepada pertimbangan analisis risiko dan prosedur Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Kami berhak untuk membatalkan komisen yang diperoleh melalui kaedah jualan atau pemasaran yang menipu, menyalahi undang-undang, atau terlalu agresif, dipersoalkan.

Kami berhak untuk menyemak dan menukar komisen berdasarkan pesanan yang sebenarnya dibayar, e-mel pemberitahuan tidak difahami sebagai komisen yang disahkan - ini hanya pemberitahuan, dan setiap pembayaran akan disahkan berdasarkan transaksi sebenar.

Bayaran

Affiliate boleh meminta pembayaran komisen terakru yang akan dibayar melalui pindahan bank sekali sebulan dan hanya apabila komisen anda yang belum dibayar berjumlah RM10 atau lebih. Anda mesti mempunyai akaun bank yang sah untuk menerima yuran rujukan, kerana kami tidak menawarkan pembayaran melalui cek/cek, kad kredit, tunai atau kaedah lain.

Affiliate akan dibayar dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permintaan pembayaran.

Semua komisen adalah tidak termasuk semua cukai, caj, levi, taksiran dan yuran lain dalam apa jua bentuk yang dikenakan ke atas penglibatan anda dalam Perjanjian ini dan hendaklah menjadi tanggungjawab, dan perlu dibayar oleh anda. Jika pembayaran tertakluk kepada cukai pegangan, Grace Cat hendaklah memotong cukai tersebut daripada pembayaran, membayar Affiliate jumlah bersih dan pada masa yang sama memberikan Affiliate dengan sijil atau mana-mana dokumen cukai pegangan yang setara.

Hubungan Affiliate

Hubungan Affiliate ini adalah salah satu daripada kontraktor bebas. Grace Cat tidak akan bertanggungjawab untuk kerosakan tidak langsung, khas atau berbangkit yang timbul berkaitan dengan program ini dan liabiliti agregat kami yang timbul berkenaan dengan program ini tidak akan melebihi jumlah yuran rujukan yang dibayar atau perlu dibayar kepada anda. Grace Cat tidak membuat jaminan atau representasi tersurat atau tersirat berkenaan dengan program. Di samping itu, Grace Cat tidak membuat pernyataan bahawa pengendalian perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat, dan Grace Cat tidak akan bertanggungjawab atas akibat daripada sebarang gangguan atau ralat. Grace Cat terletak di Malaysia dan program ini dikawal oleh undang-undang Malaysia.

Pembatalan Status Affiliate

Permohonan dan status ahli gabungan anda dalam program mungkin digantung atau ditamatkan atas mana-mana sebab berikut:

  • Iklan yang tidak sesuai (dakwaan palsu, hiperpautan mengelirukan)

  • Spam haram (e-mel massa, siaran kumpulan berita massa, dsb.)

  • Pengiklanan di tapak yang mengandungi/mempromosikan aktiviti haram

  • Pelanggaran hak harta intelek

  • Google Ads yang tidak dibenarkan

  • Ketidakupayaan untuk menyediakan pautan atau merujuk pelanggan kepada Grace Cat (kekurangan prestasi)

Definisi Pelanggan

Setiap pelanggan yang membeli produk melalui program ini disifatkan sebagai pelanggan Grace Cat. Sehubungan itu, semua peraturan, dasar dan prosedur operasi kami mengenai harga, pesanan pelanggan, perkhidmatan pelanggan dan jualan perkhidmatan akan digunakan kepada pelanggan tersebut. Kami mungkin mengubah dasar dan prosedur operasi kami pada bila-bila masa. Grace Cat tidak bertanggungjawab untuk sebarang representasi yang dibuat oleh Affiliate yang bercanggah dengan peraturan, dasar atau prosedur operasi kami.

Harga & Ketersediaan Produk

Grace Cat akan menentukan harga yang akan dikenakan untuk produk yang dijual di bawah Program ini mengikut dasar harga kami sendiri. Harga dan ketersediaan produk mungkin berbeza dari semasa ke semasa. Oleh kerana perubahan harga boleh menjejaskan produk yang telah anda senaraikan di tapak anda, anda tidak seharusnya memaparkan harga produk di tapak anda. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk menyampaikan maklumat yang tepat, tetapi kami tidak dapat menjamin ketersediaan atau harga mana-mana produk tertentu.

Syarat Perjanjian

Syarat ini akan bermula apabila anda mendaftar dengan program ahli gabungan dan akan berakhir apabila akaun ahli gabungan anda ditamatkan. Terma perjanjian ini boleh diubah suai oleh Grace Cat pada bila-bila masa. Jika sebarang pengubahsuaian kepada terma tidak boleh diterima oleh anda, satu-satunya pilihan anda adalah untuk menamatkan akaun ahli gabungan anda. Penyertaan berterusan anda dalam program ini akan membentuk penerimaan anda terhadap sebarang perubahan.

Liabiliti

Grace Cat tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan tidak langsung atau tidak sengaja (kehilangan hasil, komisen) disebabkan kegagalan penjejakan ahli gabungan, kehilangan fail pangkalan data, dan sebarang hasil "niat memudaratkan" program atau tapak web kami. Kami tidak membuat sebarang jaminan tersurat atau tersirat berkenaan dengan program gabungan dan/atau produk yang dijual di tapak ini. Kami tidak membuat tuntutan bahawa pengendalian program gabungan dan tapak web kami akan bebas daripada ralat dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang gangguan atau ralat.

Dengan menyerahkan permohonan anda, anda mengakui bahawa anda telah membaca terma dan syarat, memahami dan bersetuju dengannya.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Kami.